ORGANITZACIÓ I FUNCIONALITAT

  • SALUT
La llar d'infants  és un lloc on el nen/a aprèn jugant i necessita trobar-s'hi bé per tal de viure-ho com una experiència positiva.

Es per això que:

- El nen/a, si està malalt o pateix algun malestar, necessita rebre l'atenció professional adequada i caliu familiar. Per això és millor que l'infant es quedi a casa, tant pel seu benestar com per tal d'evitar un risc de contagi per altre nens i nenes, i també pels adults del centre.

- Per raons de salut bàsica, l'educadora de l'escola bressol no subministraran cap medicament als infants sense la recepta del pediatra i l'autorització signada dels pares per una correcta administració del medicament. La recepta ha d'especificar: nom, producte, dosis, hora, i durada del tractament.

- Quan un nen/a es posi malalt a l'escola, us avisarem perquè el vinguin a buscar. Heu d'estar sempre localitzables. En cas de febre s'informarà als pares al arribar a 37`5º. En cas de diarrea, quan ja ha fet la tercera a l'escola.

- Quan un nen/a no pugui assistir a l'escola , us preguem que aviseu indicant el motiu.

- En tot cas hauran de passar 24h desprès de l'última febre.

- En cas d'accident el nen/a serà traslladat al CAP.

  • CRITERIS DE COBRAMENT 
-Quota anual en concepte de matricula i el material del curs o renovació, feta     abans de l’1 d’octubre de cada any: 100€/any.
-Quota anual en concepte de matricula i el material del curs o renovació, feta després de l’1 d’octubre de cada any: 150€/any.
- Quota mensual: 135€  alumne
- Servei d'acollida: 30€/mes i 5€/dia esporàdic
- Servei de menjador: 50€/mes i 6€/dia esporàdic

Es realitzarà un descompte del 50% per la matrícula i la quota mensual del segon fill/a a aquelles famílies que matriculin més d'un nen/a.

Quan un infant està matriculat al centre, té reservada una plaça, motiu pel qual encara que algun més no faci ús dels serveis de la llar d'infants, ha de pagar igualment el preu d'horari base.

El pagament de les quotes fixes s'efectuarà anticipadament, per rebut bancari entre els dies 1 i 5 de cada mes en curs.

Durant el curs les famílies hauran de comunicar a direcció del centre les baixes definitives 15 dies abans que s'acabi el mes i per escrit (la direcció facilitarà l'escrit). En cap cas es retornarà el mes en curs.

  • MATERIAL


No hay comentarios:

Publicar un comentario