COM TREBALLEM?


 • La nostra tasca educativa es basa en:
  • Potenciar els hàbits per tal d'afavorir autonomia.
  • Organitzar la classe per racons per despertar l'interès i la curiositat mitjançant el joc.
  • Preparar activitats basades en l’experimentació i la manipulació de materials i objectes.
  • Potenciar activitats per afavorir el vincle família-escola.
  • Organitzar els moments quotidians com el canvi de bolquers, l'alimentació, el descans...
  Com l’acompanyem?                                                                       
  • Mostrant una actitud d’afecte i respecte.
  • Afavorint les descobertes i els aprenentatges mitjançant el joc.
  • Oferint espais i materials motivadora.
  • Respectant el ritme i les necessitats  individuals.
  • Mantenint una relació i comunicació continuada amb les famílies.

  Que pretenem?
  • Vetllar i potenciar el desenvolupament físic i psíquic, afavorint la socialització del nen, la seva participació en activitats, compartint amb els adults i els seus companys estones de joc, converses i noves experiències.
  • Adquirir i potenciar hàbits bàsics d’autonomia.
  • Educar els hàbits d’ordre, alimentació, higiene, son i descans.
  • Potenciar l’educació en valors.
  • Assolir seguretat afectiva i emocional
  • Procurar una acció educativa que promogui el desenvolupament integral  i l’adaptació al ritme evolutiu individual de cada infant.

No hay comentarios:

Publicar un comentario